Adiguru Kraf Pembuatan Bot Tradisional

Allahyarham Hasni bin Ali

Nama : Allahyarham Hasni bin Ali
Bidang Kraf : Hasil rimba
Adiguru Kraf : Pembuatan Bot Tradisional
Negeri : Terengganu
Tarikh Lahir : 10 Januari 1946
Lantikan Adiguru Kraf
 : Tahun 2013

Kemahiran dan pengalaman yang beliau memiliki menjadikan beliau sebagai pakar rujuk pelbagai pihak termasuklah Kraftangan Malaysia dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)


PENGENALAN

Encik Hasni bin Ali merupakan antara pelopor pembuatan bot tradisional dan perahu di Negeri Terengganu yang berpusat di Pulau Duyong. Kemahiran yag diwarisi daripada arwah ayahnya tidak pernah disia-siakan. Antara bot-bot dan perahu yang dihasilkan adalah seperti Perahu Sekoci, Perahu Payang, Perahu Kolek dan Bot Layar.

Penghasilan bot dan perahu yang dijalankan oleh beliau sering mendapat perhatian daripada pembeli sama ada dari dalam mahupun luar Negara. Antara tempahan yang pernah diterima daripada luar Negara adalah seperti daripada Singapura, Arab Saudi dan Jerman.

Encik Hasni tidak mempunyai pasaran khusus dalam perusahaan bot ini. Namun begitu beliau merupakan salah seorang pembuatan bot yang terkenal di Malaysia dan sering menerima tempahan dalam penghasilan bot dari dalam mahupun luar negara.

Rekaan dan teknik pembuatan bot tradisonal yang dihasilkan oleh Encik Hasni sering menjadi ikutan dikalangan pembuat bot yang baru menceburkan diri.

DAYA KREATIVITI DAN INOVASI

Di atas komitmen yang berterusan dalam mempertahankan penghasilan dan pembuatan bot tradisional, Encik Hasni bin Ali telah mendapat pengiktirafan daripada pihak Kraftangan pada tahun 2010 yang menobatkan beliau sebagai antara Tukang Ulung Kraf
Selain itu, pihak Kerajaan negeri Terengganu turut memberi pengiktirafan kepada beliau sebagai Anugerah Usahawan Bot dan Perahu Negeri Terengganu pada tahun 2006.

Hasil kegigihan dan penat lelah beliau sejak tahun 1988, beliau kini boleh berbangga kerana berjaya mewujudkan Syarikat Duyong Boat dan turut mempunyai bengkel pengeluaran di Pulau Duyong dengan bilangan pekerja tetap dan sambilan diantara 5 hingga 10 orang.

Selain itu, pihak Kerajaan Negeri Terengganu bercadang untuk menjadikan Pulau Duyong sebagai hab pengeluaran bot-bot dan perahu tradisional. Justeru itu, Encik Hasni sendiri sering menerima kunjungan daripada pihak media elektronik dan cetak bagi membuat liputan dan hebahan berkaitan industri bot dan perahu tradisional. Antara media cerak yang pernah membuat liputan ke bengkel beliau adalah seperti pihak RTM, TV Alhijrah dan media cetak seperti Utusan Malaysia dan Berita Harian.
Pihak Kraftangan Malaysia turut pernah mendokumentasikan dalam bentuk video dan gambar semasa Latihan Asas Pembuatan Bot yang diadakan di bengkel beliau bermula tahun 2007-2009 melibatkan 15 orang peserta.

Beliau telah meunurunkan segala ilmu dan kemahiran yang ada kepada anak lelakinya iaitu Encik Azlan yang kini turut bergiat aktif dalam meneruskan perusahaan bot dan perahu miliknya.
Selain itu, beliau turut mencurahkan ilmunya kepada para peserta Latihan Asas Pembuatan Bot seramai 15 orang yang diadakan dibengkel beliau pada tahun 2007 hingga 2009 anjuran Kraftangan Malaysia.

PENCAPAIAN

Kemahiran dan pengalaman yang beliau memiliki turut menjadi rujukan pelbagai pihak. Sebagai contoh, pihak KETENGAH pernah melantik beliau sebagai ahli panel bagi mepenyediaan Modul Pembuatan Bot Layar pada tahun 2009.
Selain itu, pelajar-palajar daripada Institusi Pengajian Tinggi dan Swasta juga sering menemuramah beliau bagi mendapatkan maklumat berkaitan bot-bot tradisional Melayu terutamanya di Pulau Duyong.
Komitmen yang tinggi dalam memartabatkan Seni Kraf Warisan Negara

Walaupun faktor usia yang semakin lanjut, semangat dan kecintaa beliau terhadap kraf pembuatan bot tidak pernah luntur. Sekiranya ditawarkan kursus, latihan dan seminar yang berkaitan beliau akan masih berminat untuk turut serta sama ada sebagai peserta mahupun ahli panel. Antara kursus-kursus yang pernah dihadirinya adalah melibatkan anjuran Kraftangan Malaysia dan agensi kerajaan seperti MTIB.

Setiap hasil karya yang dihasilkan adalah sentiasa berpaksikan nilai-nilai tradisional melayu dan disulami dengan aspek-aspek moden dan kontemporari.

GALERI

Video