Periuk Bertangkai

Tukang Kraf : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Kelantan
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 20 Cm (T) X 30 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Dan Bentuk Silang Pangkah

Buyung

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Kelantan
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 18 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Bentuk ‘S’ Dan Pucuk Rebung

Bekas Bunga Pahar

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 43 Cm (T) X 23 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora

Pasu Bunga

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 34 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora

Belanga Bertutup

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 15 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Dan Bentuk Bulan Sabit

Belanga Bertutup

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 22 Cm (T) X 30 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Dan Bulan Sabit

Belanga

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 12 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Siku Keluang

Kendi Air Terenang

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 18 Cm (T) X 16 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung

Labu Air Licin

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung, Bunga Cengkih Dan Geometri

Labu Air Gelugur

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 21 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung, Bunga Cengkih Dan Geometri

Pasu Iban

Pengeluar : Andah a/k Lembang - Adiguru Kraf Pasu Iban
Tahun Dihasilkan : 2006
Tempat Dihasilkan : Sarawak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar Sarawak
Ukuran : 25 cm (L) x 20 cm (T)
Bahan : Tanah Liat

Pasu Iban

Pengeluar : Andah a/k Lembang - Adiguru Kraf Pasu Iban
Tahun Dihasilkan : 2006
Tempat Dihasilkan : Sarawak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar Sarawak
Ukuran : 25 cm (L) x 20 cm (T)
Bahan : Tanah Liat

Pasu Terenang

Pengeluar : Puan Noriah binti Mohd Ali – Adiguru Kraf Tembikar Tembeling
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 17 Cm (T) X 22 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung dan Lorekan Garis Geometri

Labu Panai Tela

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Geometri, Siku Keluang dan Pucuk Rebung

Buyung Panai

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 50 Cm (T) X 46 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung dan Terapan Huruf S

Geluk Bunga Tampal

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 17 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora, Tumbuh-Tumbuhan dan Garisan Geometri

Labu Lelap

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 17 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora dan Garis-Garis Geometri

Labu Gelugur

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung, Bunga Cengkih dan Geometri

Labu Panai

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Geometri

Labu Belalai Gajah

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Serta Bentuk Huruf S dan V

Labu Licin

LABU LICIN

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Bunga Padi dan Bulan Sabit