Periuk Bertangkai

Tukang Kraf : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Kelantan
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 20 Cm (T) X 30 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Dan Bentuk Silang Pangkah

Buyung

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Kelantan
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 18 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Bentuk ‘S’ Dan Pucuk Rebung

Bekas Bunga Pahar

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 43 Cm (T) X 23 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora

Pasu Bunga

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 34 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora

Belanga Bertutup

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 15 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Dan Bentuk Bulan Sabit

Belanga Bertutup

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 22 Cm (T) X 30 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Dan Bulan Sabit

Belanga

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 12 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Siku Keluang

Kendi Air Terenang

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 18 Cm (T) X 16 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung

Labu Air Licin

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 19 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung, Bunga Cengkih Dan Geometri

Labu Air Gelugur

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun Dihasilkan : 1995
Tempat Dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 21 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung, Bunga Cengkih Dan Geometri

Pasu Iban

Pengeluar : Andah a/k Lembang - Adiguru Kraf Pasu Iban
Tahun Dihasilkan : 2006
Tempat Dihasilkan : Sarawak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar Sarawak
Ukuran : 25 cm (L) x 20 cm (T)
Bahan : Tanah Liat

Pasu Iban

Pengeluar : Andah a/k Lembang - Adiguru Kraf Pasu Iban
Tahun Dihasilkan : 2006
Tempat Dihasilkan : Sarawak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar Sarawak
Ukuran : 25 cm (L) x 20 cm (T)
Bahan : Tanah Liat

Pasu Terenang

Pengeluar : Puan Noriah binti Mohd Ali – Adiguru Kraf Tembikar Tembeling
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Pahang
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 17 Cm (T) X 22 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung dan Lorekan Garis Geometri

Labu Panai Tela

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Geometri, Siku Keluang dan Pucuk Rebung

Buyung Panai

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 50 Cm (T) X 46 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung dan Terapan Huruf S

Geluk Bunga Tampal

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 17 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora, Tumbuh-Tumbuhan dan Garisan Geometri

Labu Lelap

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 17 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Flora dan Garis-Garis Geometri

Labu Gelugur

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung, Bunga Cengkih dan Geometri

Labu Panai

Pengeluar : Encik Zamari @ Zamri bin Pandak Ahmad – Adiguru Kraf Tembikar
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Geometri

Labu Belalai Gajah

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Pucuk Rebung Serta Bentuk Huruf S dan V

Labu Licin

Pengeluar : Usahawan Kraf Malaysia
Tahun dihasilkan : 1995
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Bunga Padi dan Bulan Sabit

Labu Botol Hiasan

Pengeluar : YBhg. Dato’ Abdullah bin Hj. Ab. Rahman
Tahun dihasilkan : 1985 (Repro 2022)
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 58 Cm (T) X 29.5 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat Merah Tempatan
Motif : Tradisional (Pucuk Rebung)

Labu Botol Hiasan

Pengeluar : YBhg. Dato’ Abdullah bin Hj. Ab. Rahman
Tahun dihasilkan : 1985 (Repro 2022)
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 54 Cm (T) X 28 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat Merah Tempatan
Motif : Tradisional (Bunga Raya)

Mangkuk Hiasan

Pengeluar : YBhg. Dato’ Abdullah bin Hj. Ab. Rahman
Tahun dihasilkan : 1999
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 45 Cm (T) X 25 Cm (L)
Bahan : Campuran Tanah Liat Tempatan
Motif : Tradisional (Pucuk Rebung)

Bekas Bunga Telur

Pengeluar : YBhg. Dato’ Abdullah bin Hj. Ab. Rahman
Tahun dihasilkan : 2006
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 8 Cm (T) X 7.5 Cm (L)
Bahan : Campuran Tanah Liat Tempatan
Motif : Tradisional (Pucuk Rebung)

Pasu Hiasan Kaligrafi Jawi

Pengeluar : YBrs. Prof. Dr. Norwani binti Hj. Md Nawani
Tahun dihasilkan : 1985 (Repro 2021)
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 31 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Kaligrafi Jawi

Pasu Hiasan Kaligrafi Jawi

Pengeluar : YBrs. Prof. Dr. Norwani binti Hj. Md Nawani
Tahun dihasilkan : 1985 (Repro 2021)
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 19 Cm (T) X 24 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Kaligrafi Jawi

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Mohd Yusof bin Abd. Rani
Tahun dihasilkan : 1995 (Repro 2022)
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 34 Cm (T) X 9 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat (Stoneware)
Motif : Daun dan Bunga Bougenville

Pasu Hiasan Bertutup

Pengeluar : Encik Mohd Yusof bin Abd. Rani
Tahun dihasilkan : 1990 (Repro 2022)
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 34 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat (Earthenware)
Motif : Flora

Pasu Hiasan Bertutup

Pengeluar : Encik Mohd Yusof bin Abd. Rani
Tahun dihasilkan : 1990 (Repro 2022)
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Porcelin

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Yusop bin Muri
Tahun dihasilkan : 1990
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 58 Cm (T) X 24 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Jalinan

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Yusop bin Muri
Tahun dihasilkan : 1990
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 58 Cm (T) X 24 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Jalinan

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Yusop bin Muri
Tahun dihasilkan : 1990
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 66 Cm (T) X 30.5 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Jalinan

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Abu Bakar Muda
Tahun dihasilkan : 1990
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 48 Cm (T) X 30.5 Cm (L)
Bahan : Kristal
Motif : Termbu Karang

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Abu Bakar Muda
Tahun dihasilkan : 1990
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 30.5 Cm (T) X 30.5 Cm (L)
Bahan : Kristal
Motif : Termbu Karang

Lampu Meja

Pengeluar : Encik Mohd Fu’ad bin Ariffin
Tahun dihasilkan : 2000
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 38 Cm (T) X 24 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Berasaskan Buah Gelugur

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Mohd Fu’ad bin Ariffin
Tahun dihasilkan : 2000
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 46 Cm (T) X 27 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Berasaskan Buah Gelugur

Lampu Meja

Pengeluar : Encik Mohd Fu’ad bin Ariffin
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 17 Cm (T) X 14 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Etnik Orang Ulu

Lampu Hiasan

Pengeluar : Encik Mohd Zharif bin Alias
Tahun dihasilkan : 2009
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 27 Cm (T) X 24.5 Cm (L)
Bahan : Stoneware

Pasu Hiasan

Pengeluar : Puan Noraini binti Saad
Tahun dihasilkan : 2007
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 59 Cm (T) X 28 Cm (L)
Bahan : Earthenware
Motif : Garisan

Pasu Hiasan

Pengeluar : Puan Zainab binti Salleh
Tahun dihasilkan : 2000
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 34 Cm (T) X 37 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Daun Sirih

Pasu Hiasan

Pengeluar : Puan Noraini binti Saad
Tahun dihasilkan : 2007
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 15 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Tradisional

Pasu Hiasan

Pengeluar : Puan Zainab binti Salleh
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 74 Cm (T) X 34 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat

Pasu Hiasan

Pengeluar : Puan Zainab binti Salleh
Tahun dihasilkan : 2012
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 22 Cm (T) X 15 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Bunga Cengkih

Mangkuk Makanan

Pengeluar : Encik Ismail bin Ibrahim
Tahun dihasilkan : 2018
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 19 Cm (T) X 14 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Bunga Raya dan Bunga Terung

Mangkuk Tingkat

Pengeluar : Encik Mohd Rizan bin Mohamad Nordin
Tahun dihasilkan : 2012
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 26 Cm (T) X 17 Cm (L)
Bahan : Porcelain

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik Mohd Rizan bin Mohamad Nordin
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 36 Cm (T) X 16 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat
Motif : Susur Kelapa, Siku Keluang dan Bunga Tanjung

Muhaka Series

Pengeluar : Encik Muhamad Azhar bin Ismail
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 30.5 Cm (T) X 25.5 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Flora

Pasu Bunga Gantung

Pengeluar : Puan Noor Fadzliyana binti Ismail
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 27 Cm (T) X 22 Cm (L)
Bahan : Porselin

Mangkuk Buah

Pengeluar : Puan Noor Fadzliyana binti Ismail
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 20 Cm (T) X 7.5 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Bunga Lawang

Mangkuk Buah

Pengeluar : Puan Noor Fadzliyana binti Ismail
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 20 Cm (T) X 7 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Bunga Lawang

Water Dispenser

Pengeluar : Encik Rahmi bin Bujang
Tahun dihasilkan : 2019
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 43 Cm (T) X 35 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat (Earthenware)
Motif : Bunga Tanjung dan Susur Kelapa

Lampu Sudut

Pengeluar : Encik Rahmi bin Bujang
Tahun dihasilkan : 2018
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 55 Cm (T) X 25 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat (Earthenware)
Motif : Semula Jadi

Botol Series

Pengeluar : Encik Rahmi bin Bujang
Tahun dihasilkan : 2020
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 18 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat (Earthenware)

Bekas Hidangan Makanan

Pengeluar : Encik Rahmi bin Bujang
Tahun dihasilkan : 2020
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 33 Cm (T) X 40 Cm (L)
Bahan : Tanah Liat (Earthenware)
Motif : Susur Kelapa, Bulan Sabit dan Bunga Tanjung

Pasu Bunga

Pengeluar : Puan Rose Hafeyza binti Abu Bakar
Tahun dihasilkan : 2013
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 24.5 Cm (T) X 20 Cm (L)
Bahan : Porselin
Motif : Daun Buluh

Pasu Bunga

Pengeluar : Puan Rose Hafeyza binti Abu Bakar
Tahun dihasilkan : 2015
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 13 Cm (T) X 4.2 Cm (L)
Bahan : Porselin
Motif : Bunga Kekwa

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik So’hibul Azri bin Ahmad
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 36 Cm (T) X 18 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Garisan

Pasu Hiasan

Pengeluar : Encik So’hibul Azri bin Ahmad
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 39 Cm (T) X 29 Cm (L)
Bahan : Stoneware
Motif : Flora dan Fauna

Tea Set

Pengeluar : Encik Syahril Hilmi bin Mad Din
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 22 Cm (T) X 19 Cm (L) – Teko
12 Cm (T) X 8.5 Cm (L) - Cawan
Bahan : Stoneware
Motif : Daun Buluh

Water Dispenser

Pengeluar : Encik Syahril Hilmi bin Mad Din
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 51 Cm (T) X 27 Cm (L)-Dispenser
9.5 Cm (T) X 8.5 Cm (L)-Cawan
Bahan : Stoneware dan Kayu

Water Dispenser

Pengeluar : Encik Syahril Hilmi bin Mad Din
Tahun dihasilkan : 2010
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 50 Cm (T) X 27 Cm (L)-Dispenser
9.5 Cm (T) X 8.5 Cm (L)-Cawan
Bahan : Stoneware

Lampu Meja

Pengeluar : Encik Zulizuwan bin Zulkiffli
Tahun dihasilkan : 2013
Tempat dihasilkan : Perak
Bidang : Hasil Tanah
Sub-bidang : Tembikar
Ukuran : 26 Cm (T) X 17 Cm (L) – Teko
Bahan : Tanah Liat Sayong
Motif : Flora